Wniosek

Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, tj. informację statystyczną dotyczącą przestępstwa z art. 269b Kodeksu Karnego (katalog cyfrowy przestępstw nr 979 90)

Uprzejmie proszę o wszelkie informacje statystyczne możliwe do uzyskania z lat 2004- 2012 (albo krócej, jeżeli dłuży okres jest technicznie niemożliwy), w szczególności: Liczba zgłoszeń przestępstw, wszczęć postępowania, aktów oskarżenia, odmów wszczęcia, umorzeń postępowania, spraw sądowych, wyroków, wyroków skazujących, kar orzeczonych, itp.

Proszę o przesłanie informacji drogą elektroniczną przy użyciu ePUAP lub pod adres {usunieto}
Z wyrazami szacunku,
{usunieto}

Odpowiedź

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnieni informacji publicznej w załączeniu przesyłam dane, o które się Pan zwrócił .
Jednocześnie informuję, że system PSSP „Temida” nie gromadził danych odnośnie liczby zgłoszonych przestępstw, odmów wszczęcia, spraw sądowych, wyroków skazujących, kar orzeczonych.

z poważaniem
Piotr Kostrzewa
Zespół Prasowy KGP

W załączeniu:

~~DISCUSSION~~

dip/wnioski/kgp-art-269b.txt · ostatnio zmienione: 2013/08/07 16:09 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0