Niedopełniony obowiązek

Kierownikami podmiotów są naczelnicy.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 • Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej
 • Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze
 • Urząd Skarbowy w Miliczu
 • Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki
 • Urząd Skarbowy w Złotoryi

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
 • Urząd Skarbowy w Świeciu
 • Urząd Skarbowy we Włocławku
 • Urząd Skarbowy w Żninie

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Łódzki Urząd Skarbowy
 • Urząd Skarbowy w Bełchatowie
 • Urząd Skarbowy w Brzezinach
 • Urząd Skarbowy w Głownie
 • Urząd Skarbowy w Kutnie
 • Urząd Skarbowy w Łasku
 • Urząd Skarbowy w Łęczycy
 • Urząd Skarbowy w Łowiczu
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź- Bałuty
 • Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź- Górna
 • Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna
 • Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
 • Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
 • Urząd Skarbowy Łódź-Widzew
 • Urząd Skarbowy w Opocznie
 • Urząd Skarbowy w Pabianicach
 • Urząd Skarbowy w Pajęcznie
 • Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
 • Urząd Skarbowy w Poddębicach
 • Urząd Skarbowy w Radomsku
 • Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej
 • Urząd Skarbowy w Sieradzu
 • Urząd Skarbowy w Skierniewicach
 • Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim
 • Urząd Skarbowy w Wieluniu
 • Urząd Skarbowy w Wieruszowie
 • Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli
 • Urząd Skarbowy w Zgierzu

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 • Urząd Skarbowy w Lesku
 • Urząd Skarbowy w Lubaczowie
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
 • Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

 • Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
 • Urząd Skarbowy w Kościerzynie
 • Urząd Skarbowy w Pucku

Dane

Jednostki podległe

Stosownie do art. 63 Konstytucji RP zgłaszam niedopełnienie obowiązków przez naczelników jednostek podległych:
*
polegające na nieprzekazaniu ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do prowadzenia strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 nr 10 poz. 68 z późn.zm.).
Wskazać należy, że Naczelniy Urzędy Skarbowych są podmiotami o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.). Świadczy o tym przykład innych urzędów: http://www.bip.gov.pl/search?query=urzad+skarbowy

Proszę o informacje o sposobie załatwienia skargi.

Z wyrazami szacunku,
Karol B*

Dnia 30.07.2013 rozesłano skargi do właściwych Izb Skarbowych. ~~DISCUSSION~~

dip/bip.gov.pl/urzedy_skarbowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/07/30 02:38 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0