Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

dip:uniki:faq [2017/08/17 09:51] (aktualna)
naczelnik utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Prawo do informacji ======
  
 +===== Czy X to informacja publiczna? =====
 +Czy ten dokument znajduje się w instytucji z powodu realizacji zadań publicznych lub dotyczy gospodarowania środkami publicznymi? Jeżeli tak, to jest informacja publiczna. Nie oznacza, że taki dokument należy Tobie 
 +udostępnić. Konieczne jest wyważenie innych praw np. prawa do prywatności.  To jednak oznacza tylko, że urząd ma wydać decyzje odmowną w sprawie informacji publicznej, ale to wciąż jest informacja publiczna. 
 +===== Czy wniosek o informacje publiczną może być anonimowy? =====
 +W mojej ocenie wniosek o informacje publiczną może być anonimowy. Sam w większości takie wnioski składam w 90% (stan na dzień 10 sierpnia 2017 roku). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy organ chce nałożyć opłatę lub formalnie odmówić, a wtedy może wezwać do podania imienia i nazwiska, ale musi czytelnie przedstawić swój zamiar. W sytuacji wezwania do podpisania wniosku odmawiam, argumentuje i wyznaczam własny termin na odpowiedź. Po tym terminie idę do sądu i wygrywam (przykładowo wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1808/14 i wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 655/16). Możesz użyć przeklejki z sekcji [[dip:uniki#dane_osobowe_wnioskodawcy|uniki]] w argumentacji.
 +
 +
 +====== Sąd ======
 +===== Czy za napisanie uzasadnienia jest pobierana opłata? =====
 +Jeżeli wygrałeś - gratis. Jeżeli przegrałeś - 100zł.
 +===== Dlaczego raz 100zł za skargę, a raz 200zł za skargę? =====
 +Na etapie wojewódzkiego sądu administracyjnego skarga na decyzje odmowną w sprawach o dostęp do informacji publicznej to 200zł, a skarga na bezczynność (brak odpowiedzi, odpowiedź niepełna, odpowiedź wymijająca) to 200 zł. 
dip/uniki/faq.txt · ostatnio zmienione: 2017/08/17 09:51 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0