Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
start [2013/07/11 11:15]
naczelnik utworzono
start [2013/10/22 20:46] (aktualna)
naczelnik
Linia 1: Linia 1:
-{{indexmenu>..#2|js}}+Jeżeli chcesz uprawnień do edycji - feel free to contact me.  
 +====== Kontakt ====== 
 +Adam Dobrawy - [[[email protected]]] 
 +====== Treść ====== 
 + 
 +{{indexmenu>:|js}} 
 + 
 +====== Akty ====== 
 +  * ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn.zm.; dalej: KPA) 
 +  * ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.) 
 +  * rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 nr 10 poz. 68) 
 +~~NOCACHE~~ 
start.1373534126.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/07/11 11:15 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0