Gminy, Powiaty

Uchwały

  • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 1999 r. PR 0915/94/99 - http://files.jawne.info.pl/private_html/2016_04_9bb807d004d139f2f5b2ef05ca6af37a19acd048
  • rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.4.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 lutego 2014 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 16/08 Burmistrza Miasta Rabka – Zdrój z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie: wysokości opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej (sygn. akt II SA/Kr 526/14).

Statuty

Milanówek

Historia: http://files.jawne.info.pl/private_html/2016_04_2041f372ba14b8b4f6a24567f343975b45975a64

Gostyń

  • Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 6 marca 2014 r., nr KN-I.4131.1.79.2014.22

Zarządzenia

  • zarządzenie nr 209/09/IP Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 2 listopada 2009 roku w sprawie wdrożenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
  • Zarządzenia Wójta Gminy Sadki nr 1/K/2013 w sprawie zasad udzielania informacji publicznej na wniosek oraz zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Sadki.
  • zarządzenie Wójta Gminy Mała Wieś nr 216/53/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku
  • wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Wa 1563/11 - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5DB0CE0F99
  • wyrok WSA w Łodzi z dnia 05 października 2012 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Łd 824/12 - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1A1124DFC2
  • Zarządzenia Wójta Gminy Sadki nr 1/K/2013 w sprawie zasad udzielania informacji publicznej na wniosek oraz zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Sadki. - http://files.jawne.info.pl/private_html/2016_04_3e4cff96ea138a16fa58b6d6401e51a62a18c509

Prezydent Miasta Zawiercie

Sołectwa

Statuty

rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody dolnośląskiego z 15 maja 2015 r. (nr NK-N.4131.44.88.2015.JW1) - http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/876347,solectwo-jawne-nie-tylko-dla-mieszkancow-wsi.html

Zarządzenia

dip/statutu-i-akty-generalne.txt · ostatnio zmienione: 2016/04/16 11:27 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0