analiza i wyciągnięcie wniosków z skargi na nadzór …

w województwie pomorskim na OPP oraz w pomorskim i małopolsce na LGD (czerwiec 2014)

skarga na OPP małopolski

(czerwiec - lipiec 2014)

skarga na LGD kraju

(czerwiec - lipiec 2014)

skarga do organów nadzoru NGO zgodnie z posiadanymi orzeczeniami

(czerwiec 2014)

w tym ponownie do Urzędu Miasta st. Warszawa

(czerwiec 2014)

wnioski o wnioski o płatność do beneficjentów programów operacyjnych UE

(nowy kierunek)

w tym parafii …

(czerwiec - lipiec 2014)

skargi

(październik 2014)

ponownie wnioski do najbogatszych OPP

(czerwiec 2014) w tym ewentualnie ZHP i …

skargi domagając się jednocześnie zobowiązania do utworzenia BIP

(październik 2014) (jednocześnie - zabezpieczenie przed oddaleniem) - wbrew orzeczeniu NSA, zgodnie z orzeczeniem WSA -

mailing do marszałków w zakresie wojewódzkich systemów BIP

Szanowni Państwo,

Zaobserwowałem, że istnieją wojewódzkie bezpłatne systemy świadczące BIP, w tym utworzone przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego ( http://bip.malopolska.pl ) i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ( http://pomorskie.eu/pl/bip/ ).

Zamierzam podjąć działania na rzecz praworządności w postaci upowszechnienia wypełnienia obowiązku określonego w art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej tj. utworzenie i zgłoszenie BIP przez organizacje pozarządowe, gdyż podmiot (w tym stowarzyszenia i fundacja), który realizuje cele i zadania o charakterze publicznym lub dysponuje majątkiem publicznym jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej (wyrok NSA - II SAB 91-92/03, wyrok NSA - I OSK 1455/13, wyrok NSA - I OSK 1845/11, wyrok WSA Kraków - II SAB/Kr 8/14), nawet jeżeli tylko dysponuje majątkiem publicznym (II SAB/Kr 69/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie). Zamierzam zgłosić się do wielu organizacji (na ten moment baza obejmuje 7 tysięcy zobowiązanych i niewypełniających z terenu kraju) celem usunięcia naruszeń.

Dlatego też wnoszę na podstawie art. 61 Konstytucji RP o udzielenie pod adres [email protected] możliwie szczegółowej odpowiedzi na następujące pytania:

# Czy Urząd Marszałkowski zapewnia oprogramowanie dla utworzenia BIP przez instytucje publiczne województwa?
# # Jaki jest adres strony głównej tego systemu?
# # Pod jakim adresem jest dostępny regulamin tego systemu ewentualnie wnoszę o przesłanie go

Udzielenie szczegółowej odpowiedzi pozwoli na ograniczenie zadawania ich indywidualnie przez organizacje pozarządowe w
przyszłości.

Z wyrazami szacunku,

http://ochrona.jawne.info.pl/magazyn-danych/2014/export-SGBIP/?url=http%3A%2F%2Fbip.gov.pl%2Fsubjects%2Findex%2F6198&depth=1&format=html

wnioski do wojewodów o wykaz stowarzyszeń JST

skarga na stowarzyszenia JST do wojewodów

(lipiec 2014)

przystępna publikacja na temat zakładania BIP

(czerwiec - lipiec - sierpień 2014)

Bipnij

(https://github.com/iszczepanik/bip/ od Bona Fides) - wyjaśnienie licencji, wyeliminowanie błędów i sprzeczności w kodzie, usprawnienie instalacji, a może coś z tego będzie, bo obecnie IMO jest … do niczego,

Joomla

opis instalacji z dochowaniem wymogów u.d.i.p. (najbardziej obiecujące)

SmodBIP

wyjaśnienie trudności, aktualizacja TinyMCE, wyjaśnienie licencji i być może fork,

SSDIP

obecnie są trudności, ale może się przełamie MAiC,

pomorskie.eu/pl/bip/

Uzyskano deklaracje, że można. Jak w praktyce?

bip.malopolska.pl

Jaka procedura rejestracji? Jaka obsługa? Praktyka już jest.

publikacja o zakresie stosowania u.d.i.p. do NGO

na informacjapubliczna.org.pl / jawne.info.pl na tle uzasadnienia sprawy Fundacji Radia ZET i o słusznym standardzie przedmiotowym w BIP NGO (czerwiec 2014 lub maj 2014, jeżeli ktoś inny),

precedensowe skargi do wszystkich ministrów na fundacje

(lipiec 2014)

dip/plan-nadzoru.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/27 21:54 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0