Wzór wniosku

Organ:
«organ»
Wnioskodawca:
{usunięto}
Skrytka odbiorcza: {usunieto}

WNIOSEK

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o informacje publiczne w zakresie:
I. Czy «organ» prowadzi Rejestr Umów?
A. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu I – Czy Rejestr Umów prowadzony jest w formie elektronicznej?
i. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. I ppkt. A – Jakie oprogramowanie służy do jego prowadzenia? Jakie oprogramowanie bazodanowe wspiera jego funkcjonowanie? Wnoszę o przesłanie stosownych umów (wraz z załącznikami i specyfikacją), faktur i protokołów zdawczo-odbiorczych.
ii. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. I ppkt A– Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania Rejestru Umów?
iii. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. I ppkt.A – Czy oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia Rejestru Umów umożliwia wydruk zestawienia / eksport informacji w zakresie umów spełniających określone kryteria?
a) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. I ppkt. A pppkt i – Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania i jakie dane może zawierać zestawienie / eksport, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 pppkt 3?
iv. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z pkt. I ppkt. i – Z jakim wyprzedzeniem nie dłuższym niż 14 dni należy uprzedzić urząd o woli wglądu do wymienionego rejestru?
B. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu I –
Jakie informacje odnośnie umów gromadzi Rejestr Umów?
C. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu I – Jakie przepisy (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy itp.) regulują jego funkcjonowanie? Wnoszę o przesłanie ich kopii.
D. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z punktu I – Czy organ rozważał wprowadzenie do funkcjonowania takowego rejestru umów?
II. Jakie rejestry zawierające informacje dotyczące umów cywilnoprawnych zawieranych przez «organ» funkcjonują w Ministerstwie? Jakie są zasady dostępu do nich?
Wnoszę o odpowiedź w trybie wyznaczonym w art. 39[1] KPA lub art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.) w formie elektronicznej pod adres «adres».
Z wyrazami szacunku,
{usunieto}

Dziennik

 • 2013/08/07 > Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Edukacji Narodowej - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Finansów - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Gospodarki - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Obrony Narodowej - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Skarbu Państwa - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Sportu i Turystyki - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Spraw Zagranicznych - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Sprawiedliwości - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Środowiska - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Infrastruktury - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Zdrowia - złożono wniosek
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Spraw Zagranicznych - zwrotka o braku użytkownika
 • 2013/08/07 < Ministerstwo Transportu - „Szanowny Panie przesłane zapytania są nieczytelne ,proszę o ponowne przesłanie Informacji”
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Transportu - przesłano ponownie w treści i jako sformatowany PDF
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Edukacji Narodowej - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Finansów - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Gospodarki - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Obrony Narodowej - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Skarbu Państwa - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Sportu i Turystyki - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Spraw Zagranicznych - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Sprawiedliwości - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Środowiska - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Infrastruktury - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 > Ministerstwo Zdrowia - ponaglenie pozbawione znaków polskich
 • 2013/08/07 < Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - potwierdzenie odbioru na ponaglenie
 • 2013/08/14 < Ministerstwo Edukacji Narodowej - odpowiedź na wniosek
 • 2013/08/15 > Ministerstwo Edukacji Narodowej - wniosek o zestawienie
 • 2013/08/16 < Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - odpowiedź na wniosek
 • 2013/08/16 > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - wniosek o rejestry
 • 2013/08/20 < Ministerstwo Gospodarki - odpowiedź na wniosek
 • 2013/08/20 < Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - odpowiedź na wniosek
 • 2013/08/20 < Ministerstwo Obrony Narodowej - odpowiedź na wniosek
 • 2013/08/21 > Ministerstwo Gospodarki - wniosek o rejestr (zaprzestano linkowania, unikalne tytuły)
 • 2013/08/21 > Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - wniosek o rejestr
 • 2013/08/21 > Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wniosek o rejestr
 • 2013/08/21 > Ministerstwo Skarbu Państwa - wniosek o rejestr
 • 2013/08/21 < Ministerstwo Finansów - odpowiedź na wniosek
 • 2013/08/21 < Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - odpowiedź na wniosek
 • 2013/08/21 < Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - odpowiedź na wniosek
 • 2013/08/21 < Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - odpowiedź na wniosek
 • 2013/08/23 < Ministerstwo Zdrowia - o wyjaśnienia przedmiotu wniosku

Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - potwierdzenie odbioru na ponaglenie

Szanowny Panie,

potwierdzam odbiór wniosku, który wpłynął do MRR w dniu 7 sierpnia 2013 r.
o godz. 2:38 na skrzynkę e-mail [email protected]. Zostanie on rozpatrzony w
terminie 14 dni, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.

Z poważaniem
Paweł Nowak


Wydział Prasowy
Biuro Ministra
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 22 273 7113
fax. 22 273 8927
e-mail: [email protected]
www.mrr.gov.pl
www.facebook.com/MinisterstwoRozwojuRegionalnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej - odpowiedź na wniosek

DE-WFK-EK- / /2013 Warszawa, 2013-08-


Pan
(…)


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na podst. art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z pózn. zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na Pańskie pytania:

I. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi Rejestr Umów?
Odpowiedź: TAK.

A. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu I - Czy Rejestr Umów prowadzony jest w formie elektronicznej?
Odpowiedź: TAK.

i. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. I ppkt. A - Jakie oprogramowanie służy do jego prowadzenia? Jakie oprogramowanie bazodanowe wspiera jego funkcjonowanie? Wnoszę o przeslanie stosownych umów (wraz z załącznikami i specyfikacja), faktur i protokołów zdawczo-odbiorczych.
Odpowiedź: Centralny Elektroniczny Rejestr Umów MEN jest własnością jednostki zewnętrznej obsługującej MEN – Centrum Informatyczne Edukacji i został utworzony przez jej pracowników.
ii. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. I ppkt A- Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania Rejestru Umów?
Odpowiedź: Możliwe kryteria przeszukiwania rejestru to miedzy innymi numer umowy, przedmiot zamówienia, wykonawca, wartość, rok umowy.

iii. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. I ppkt.A - Czy oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia Rejestru Umów umożliwia wydruk zestawienia / eksport informacji w zakresie umów spełniających określone kryteria?
Odpowiedź: Tak, Rejestr Umów umożliwia wydruk zestawienia.

a) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. I ppkt. A pppkt i - Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania i jakie dane może zawierać zestawienie / eksport, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 pppkt 3?
Odpowiedź: Przykładowe kryteria przeszukiwania rejestru zostały wymienione w odpowiedzi na pytanie ii i zależą one od nadanych uprawnień poszczególnym pracownikom urzędu.

iv. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z pkt. I ppkt. i - Z jakim wyprzedzeniem nie dłuższym niż 14 dni należy uprzedzić urząd o woli wglądu do wymienionego rejestru?
Odpowiedź: Centralny Elektroniczny Rejestr Umów MEN – jest bazą m.in. danych wrażliwych, do których dostęp mają jednie upoważnieni pracownicy, należy on do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie

B. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu I - Jakie informacje odnośnie umów gromadzi Rejestr Umów?
Odpowiedź: Rejestr gromadzi dane dotyczące przedmiotu i podmiotu zawieranych umów.

C. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu I - Jakie przepisy (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy itp.) regulują jego funkcjonowanie? Wnoszę o przeslanie ich kopii.
Odpowiedź: funkcjonowanie Centralnego Elektronicznego Rejestru Umów MEN regulują przepisy o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym tych danych, natomiast reszta danych zawartych w Rejestrze nie jest regulowana szczegółowymi przepisami.

D. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z punktu I - Czy organ rozważał wprowadzenie do funkcjonowania takowego rejestru umów?
Odpowiedź: nie dotyczy

II. Jakie rejestry zawierające informacje dotyczące umów cywilnoprawnych zawieranych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej funkcjonują w Ministerstwie? Jakie są zasady dostępu do nich?
Odpowiedź:

W MEN funkcjonuje jeden w/w rejestr umów.Z poważaniem

(tak, niepodpisane)

Oryginał: 13.08.2013_odpowiedz_do_wniosku_o_udzielenie_informacji_publicznej_ws_cru.doc

Z wiadomości e-mail można dojść, że Oparcik Elżbieta (Naczelnik Wydziału Departamentu Ekonomicznego MEN) → Skomorowska Bożena → Ja.

Ministerstwo Edukacji Narodowej - wniosek o zestawienie

Dotyczy: pisma znak DE-WFK-EK- / /2013 z Warszawa, 2013-08- przesłanego pocztą elektroniczna dna 14 sierpnia 2013 pod adres [email protected]
Wniosek
Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie pod adres [email protected] za potwierdzeniem odbioru w osobnej wiadomości zestawienia z Rejestru Umów wszystkich umów zawartych od dnia 01.01.2013 do dnia złożenia wniosku zawierającego w szczególności, ale nie wyłącznie numer umowy, przedmiot zamówienia, wykonawca, wartość, rok.
Z wyrazami szacunku,
{usunięto}
[podpis elektroniczny]

Przy użyciu platformy ePUAP.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - odpowiedź na wniosek

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - wniosek o rejestry

Ministerstwo Gospodarki - odpowiedź na wniosek

Szanowny Panie,
W związku z Pana wnioskiem o informację publiczną dotyczącą rejestru umów prowadzonego w Ministerstwie Gospodarki, przedstawiam następujące wyjaśnienia.
W Ministerstwie Gospodarki prowadzony jest rejestr umów w formie elektronicznej. Rejestr ten został opracowany jako narzędzie pomocnicze służące wyłącznie pracownikom Ministerstwa Gospodarki.
Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie zobowiązują do tworzenia rejestru umów. W przypadku Ministerstwa Gospodarki podstawą funkcjonowania rejestru jest wewnętrzny przepis w formie zarządzenia dyrektora generalnego. Kopię obowiązującego zarządzenia nr 24 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy zawieraniu umów oraz ich rejestracji wraz z zarządzeniami wprowadzającymi zmiany do zarządzenia nr 24 przesyłam w załączeniu. Przepisy określają sposób i tryb rejestrowania umów w bazie, dostęp do dokumentów umieszczonych w bazie, a także zakres dostępu do bazy umów przez pracowników.
Oprogramowaniem służącym do prowadzenia rejestru/bazy umów jest Lotus Domino/Lotus Notes. Baza danych rejestru umów oparta jest o wewnętrzny silnik bazodanowy systemu Lotus Domino.
Na potrzeby utworzenia/wdrożenia rejestru umów nie były dokonywane wydatki finansowe czy dodatkowe zakupy. System Lotus Domino/Lotus Notes jest platformą pracy grupowej Ministerstwa Gospodarki stosowaną od wielu lat. Oprogramowanie aplikacyjne rejestru umów zostało wykonane i jest utrzymywane siłami własnymi służb Ministerstwa Gospodarki.
Rejestr może być przeglądany według następujących kategorii:
· numeru umowy;
· rodzaju umowy;
· numeru klasyfikacji budżetowej;
· grupy wydatków;
· pozycji planu rzeczowo-finansowego Ministerstwa;
· komórki organizacyjnej Ministerstwa zawierającej umowę;
· podpisującego umowę;
· numeru pełnomocnictwa, na podstawie którego umowa została podpisana;
· umowy zawarte z/bez stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
· statusu umowy;
· oceny jakości realizacji umowy;
· kontrahenta.
W ramach każdej kategorii możliwe jest wyszukiwanie wg tej kategorii. Baza jest zaindeksowana pełnotekstowo, co czyni możliwym wyszukiwanie po słowach kluczowych bez określania kategorii. Inne mechanizmy wyszukiwania nie są zaimplementowane.
Możliwy jest wydruk/eksport widoku z listą dokumentów uporządkowanych według dowolnej z wymienionych powyżej kategorii.
W rejestrze umów mogą być przechowywane skany umów wraz z załącznikami, aneksami, wytworzoną w trakcie trwania umowy dokumentacją, korespondencją. Może być przechowywana dokumentacja przetargowa (o ile dotyczy) i stosowne analizy rynkowe. Praktyczny zakres gromadzonych informacji zależy od komórki organizacyjnej, która umowę zawarła. Obligatoryjny jest jedynie skan umowy. W rejestrze ewidencjonowane są wszystkie płatności dokonane na podstawie przedmiotowej umowy. Dodatkowo gromadzone są metadane służące kategoryzacji /wyszukiwaniu /zarządzaniu /udostępnianiu umów. Zakres metadanych jest następujący:
· Departament/Biuro zawierające umowę;
· Imię i nazwisko osoby prowadzącej umowę w ramach Departamentu/Biura;
· Typ umowy (jednorazowa/okresowa/bezterminowa);
· Rodzaj umowy (Ministerstwo/Resort);
· Typ kontrahenta (osoba fizyczna/osoba prawna)
· Kod i rok planu rzeczowo-finansowego;
· Rozdział klasyfikacji budżetowej;
· Paragraf klasyfikacji budżetowej;
· Grupa wydatków;
· Finansowanie z udziałem środków UE (Tak/Nie);
· Numer umowy;
· Data zaangażowania środków;
· Data podpisania umowy;
· Imię i nazwisko osoby, która podpisała umowę;
· Numer pełnomocnictwa wykorzystanego do podpisania umowy;
· Data zakończenia umowy;
· Wykonawca (kontrahent);
· Przedmiot umowy;
· Charakter umowy (zobowiązania/przychody);
· Wartość brutto;
· Analityka (klasyfikacja budżetowa);
· Umowa zawarta z zastosowaniem prawa o zamówieniach publicznych (Tak/Nie);
· Status umowy (przygotowywana/ podpisana/ zakończona/rozliczona/archiwalna);
· Umowa wieloletnia (Tak/Nie);
· Środki na rok bieżący;
· Wydatkowane w roku bieżącym środki;
· Ocena kontrahenta (1-5);
· Uzasadnienie oceny.
Metadane dotyczące płatności:
· Numer faktury;
· Za miesiąc;
· Za rok;
· Wartość;
· Data zapłaty;
· Kod klasyfikacji budżetowej środków;
Dodatkowo w bazie przechowywana jest cała historia zmian w metadanych z oznaczeniem autora zmiany.


Elżbieta Paradowska

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - odpowiedź na wniosek

Ministerstwo Obrony Narodowej - "przedłużka"

Szanowny Panie

Uprzejmie informuję, że przygotowanie odpowiedzi na Pański wniosek z dn. 07 sierpnia 2013 r. wymaga pozyskania informacji znajdujących się w różnych komórkach (jednostkach) organizacyjnych MON.

W związku z tym, istnieje konieczność wydłużenia terminu realizacji wniosku. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. poz. 1198 z późn. zm.) informuję, że odpowiedź zostanie udzielona do dn. 06.09.2013 r.

Z poważaniem
Starszy Specjalista
Wydziału Informacji Publicznej DPI MON
ppłk Jarosław ZEIDLER

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - odpowiedź na wniosek

Ministerstwo Skarbu Państwa - odpowiedź na wniosek

Ministerstwo Gospodarki - wniosek o rejestr

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - wniosek o rejestr

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wniosek o rejestr

Ministerstwo Skarbu Państwa - wniosek o rejestr

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - odpowiedź na wniosek

Ministerstwo Finansów - odpowiedź na wniosek

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - odpowiedź na wniosek

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
BIURO MINISTRA

BM-ZPO-0667-172/2013.MW

Szanowny Pan
(…)

Szanowny Panie,

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi rejestr zawieranych umów w formie elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym systemu Microsoft Office Excel. Kryteria przeszukiwania rejestru oraz możliwości wydruku zestawień/ eksportu informacji warunkuje arkusz kalkulacyjny.
W rejestrze umów gromadzone są następujące informacje: numer umowy, data zawarcia, nazwa kontrahenta, przedmiot umowy, termin realizacji, wartość, departament odpowiedzialny za realizację danej umowy, źródło finansowania, numer zaangażowania. Natomiast rejestr umów cywilnoprawnych zawiera poniższe informacje: numer umowy, zleceniodawcę (departament lub biuro odpowiedzialny za zawarcie umowy), zleceniobiorcę (imię i nazwisko), przedmiot umowy, datę podpisania, okres obowiązywania, wartość, zrealizowane rachunki (numer rachunku, kwota, data wypłaty), kwotę, która pozostała do realizacji, źródło finansowania, rodzaj umowy.
Ponadto uprzejmie informuję, iż brak jest przepisów regulujących funkcjonowanie powyższych rejestrów umów.
Dostęp do rejestrów mają osoby prowadzące rejestr oraz realizujące umowy pod względem finansowym, natomiast w przypadku rejestru umów zawieranych z firmami – także wszyscy pracownicy Departamentu Budżetu i Finansów.
Wgląd do rejestru umów oraz rejestru umów cywilnoprawnych jest możliwy w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przekazuję następujące informacje:
1. Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
2. Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Pani Beata Rudzka, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
3. Osoba, która udostępnia informację: Pani Magdalena Skarżyńska, kierująca Biurem Ministra Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Z poważaniem,
Mateusz Wasilewski
Biuro Ministra
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
[email protected]
22 245 58 43
[email protected]
22 245 59 31

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - odpowiedź na wniosek

mtbigm-odpowiedz-1.jpg

Ministerstwo Zdrowia - odpowiedź na wniosek

mz-odpowiedz-1-p1.jpg mz-odpowiedz-1-p2.jpg

dip/wnioski/ministerstwa-o-rejestry-umow/archiwum.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/17 22:53 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0