Baza adresowa

UrządE-mail
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu[email protected]
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy[email protected]
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie[email protected]
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim[email protected]
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi[email protected]
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie[email protected]
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie[email protected]
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu[email protected]
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie[email protected]
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białystoku[email protected]
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku[email protected]
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach[email protected]
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach[email protected]
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie[email protected]
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu[email protected]
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie[email protected]

Źródło: bip.gov.pl

Wniosek

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie pod adres [email protected] kopii treści polecenia, o którym mowa w artykule http://www.legia.net/wiadomosci,48396-fakt:_wojewodowie_dostali_odgorne_polecenie.html .
Z wyrazami szacunku,
XXX

Wojewoda Świętokrzyski

 Szanowny XXX !
 Pragnę poinformować, że zadania związane z bezpieczeństwem imprez masowych realizowane są 
 przez Wojewodę Świętokrzyskiego na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 
 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2013 poz. 611 j.t. z późn. zm.)  oraz rozporządzenia 
 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu 
 utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73). 
 Wojewoda Świętokrzyska powołała Zespół doradczy do spraw bezpieczeństwa imprez sportowych, 
 który jest zespołem pomocniczym Wojewody w wykonywaniu zadań związanych 
 z bezpieczeństwem imprez masowych oraz współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi 
 za organizację oraz porządek publiczny i bezpieczeństwo imprez sportowych. Realizacja 
 zadań  Wojewody związanych z bezpieczeństwem imprez masowych oraz prowadzenie obsługi 
 organizacyjno-kancelaryjnej w/w Zespołu należy do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
 Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
 Opowiadając na wniosek otrzymany pocztą elektroniczną w  dniu 12 sierpnia 2013 r. uprzejmie 
 informuję, że nie jest możliwe przesłanie kopii polecenia, o którym mowa w artykule (http://
 www.legia.net/wiadomosci,48396-akt:_wojewodowie_dostali_odgorne_polecenie.html) ze względu 
 na to, że nic nie wiadomo na temat wydania takiego polecenia. 
 Proponuję zatem zwrócenie się do wymienionego we wniosku źródła informacji.
 Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 Andrzej Martoś
 DYREKTOR
 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Proszę o przesłanie odpowiedzi na e-mail [email protected] który
wpłynął na adres [email protected] w dniu 11 sierpnia 2013 r. o godz.
15.29.

Treść
Szanowna osobo w odpowiedzi na e-mail informuję, że nie istnieje
dokument w dyspozycji Wojewody zawierające rzekome polecenie o którym
mowa we wskazanym artykule na wskazanej stronie internetowej.

Z poważaniem
Waldemar Paternoga
Z-ca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
dip/wnioski/do_wojewodow_o_decyzje_tuska.txt · ostatnio zmienione: 2013/08/15 04:33 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0