Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

dip:uniki:bzdury [2013/08/05 14:37]
naczelnik utworzono
dip:uniki:bzdury [2014/05/14 21:59] (aktualna)
naczelnik
Linia 3: Linia 3:
 > Podobne stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych,​ gdzie przyjęte zostało, iż przetworzenie jest równoznaczne z koniecznością odpowiedniego zestawienia informacji, samodzielnego ich zredagowania związanego z koniecznością przeprowadzenia czynności analitycznych,​ których końcowym efektem jest dokument pozwalający na dokonanie przez jednostkę samodzielnej interpretacji. Nieraz o tym charakterze informacji przesądza rozmiar i zakres żądanej informacji (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 września 2005r., sygn.akt II SA/Kr 984/05, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2005r., sygn.akt IV SAB/Wr 47/05, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2004r., sygn.akt II SA/Ka 2633/03). > Podobne stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych,​ gdzie przyjęte zostało, iż przetworzenie jest równoznaczne z koniecznością odpowiedniego zestawienia informacji, samodzielnego ich zredagowania związanego z koniecznością przeprowadzenia czynności analitycznych,​ których końcowym efektem jest dokument pozwalający na dokonanie przez jednostkę samodzielnej interpretacji. Nieraz o tym charakterze informacji przesądza rozmiar i zakres żądanej informacji (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 września 2005r., sygn.akt II SA/Kr 984/05, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2005r., sygn.akt IV SAB/Wr 47/05, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2004r., sygn.akt II SA/Ka 2633/03).
 (IV SA/Wr 210/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu) (IV SA/Wr 210/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu)
 +===== Dysponowanie =====
 +Organ powołując się na fakt niedysponowania określoną informacja publiczną powinien ten fakt uprawdopodobnić. Udzielona w tym zakresie odpowiedź musi zawierać informację dlaczego organ nie posiada żądanych informacji oraz inne dane, która mogą mieć wpływ na sytuację faktyczną i prawną wnioskodawcy oraz być przekonująca i odpowiadać - jak przyjmuje się w orzecznictwie- ogólnym standardom wynikającym z art. 8, art. 9 i art. 11 k.p.a., w tym zasadom "​dobrej administracji”. Nadto należy odróżnić sytuację, gdy organ rzeczywiście nie dysponuje wnioskowaną informacją,​ od kwestii czy posiadane informacje mogą być udostępnione wnioskodawcy w sposób lub formach określonych we wniosku (zob. Wyrok NSA z 3 stycznia 2013 r., sygn. akt I OSK 2244/12; wyrok NSA - I OSK 851/09; wyrok NSA - I OSK 156/12). Ocena wyjaśnień organu leży w kognicji sądu administracyjnego (zob. II SAB/Kr 61/13 - Wyrok WSA w Krakowie).
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
dip/uniki/bzdury.txt · ostatnio zmienione: 2014/05/14 21:59 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0