Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

cytaty [2014/01/05 01:04] (aktualna)
naczelnik utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +> oczywiście sprzeczne z paradygmatem racjonalnego ustawodawcy,​ który posłużył się w art. 7 pkt 1 ustawy terminem "​kryterium"​ używając go jednak w liczbie mnogiej, co uznać trzeba za świadomy wybór ustawodawcy. 
 +>  Ad exemplum - na przykład,  
 +> Argumento ex ... - argument z ..., 
 +>​Argumentum a contrario - wnioskowanie z przeciwieństwa,​ 
 +>​Argumentum a fortiori - wnioskowanie z silniejszego na słabsze (i odwrotnie),​ 
 +>​Argumentum a maiori ad minus - a. z większego na mniejsze, 
 +>​Argumentum a minori ad maius - a. z mniejszego na większe, 
 +>​Argumentum a rubrica - wnioskowanie z systematyki ustawy, 
 +>​Argumentum a simili - wnioskowanie z podobieństwa (z analogii),​ 
 +>​Argumentum ab auctoritate - a. odwołujący się do autorytetu,​ 
 +>​Argumentum ad absurdum - a. z doprowadzenia do absurdu, 
 +>​Argumentum ad auditorem - argument odwołujący się do słuchaczy,​ 
 +>​Argumentum ad baculum - argument kija, 
 +>​Argumentum ad crumenam - argument odwołujący się do kieszeni (łapówka),​ 
 +>​Argumentum ad hominem (ex concesso) - argument odwołujący się do człowieka,​ 
 +>​Argumentum ad ignorantiam - argument odwołujący się do niewiedzy,​ 
 +>​Argumentum ad iudicium - argument odwołujący się do zdrowego rozsądku,​ 
 +>​Argumentum ad misericordiam - argument odwołujący się do litości, 
 +>​Argumentum ad personam - argument odnoszący się do osoby, 
 +>​Argumentum ad populum - argument demagogiczny,​ 
 +>​Argumentum ad rem - argument odnoszący się do meritum sprawy, 
 +>​Argumentum ad vanitatem - argument odwołujący się do próżności słuchaczy (pochlebstwo),​ 
 +>​Argumentum ad verecundiam - argument odwołujący się do nieśmiałości (do autorytetu),​ 
 +>​Argumentum certum - argument nie do zbicia, 
 +>​Argumentum e consensu gentium - wnioskowanie ze zgody powszechnej,​ 
 +>​Argumentum e silentio - wnioskowanie z milczenia,​ 
 +>​Argumentum per eloquentiam - argument z uroku słów, 
 +>​Argumentum probabile - argument o pozorach prawdopodobieństwa,​ 
 +> Lex posterior derogat priori - ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą,​ 
 +> Lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali - ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej,​  
 +> Lex specialis derogat legi generali - ustawa szczególna uchyla ogólną, 
 +> Lex subsidiaria - ustawa (przepis) subsydiarny,​ 
 +> Lex superior derogat legi inferiori - ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższą,  
 +>  Qui errat consentire non videtur - kto błądzi, ten nie wyraża zgody,  
 +~~DISCUSSION~~
cytaty.txt · ostatnio zmienione: 2014/01/05 01:04 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0