Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
dip:zarzadzenia [2013/12/24 04:05]
naczelnik
dip:zarzadzenia [2013/12/24 04:21]
naczelnik [Właściwość]
Linia 23: Linia 23:
 ====== Skutki uchylenia ====== ====== Skutki uchylenia ======
 Uchylenie zarządzenia,​ w którym zawarto zaskarżony przepis, nie czyni bezprzedmiotowym postępowania. Uchylenie zarządzenia wywołuje bowiem skutki prawne na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że od daty, w której to zarządzenie weszło do obrotu prawnego do dnia jego uchylenia, wywoływało ono skutki prawne. Z kolei stwierdzenie nieważności zarządzenia wójta w całości lub w części wywołuje skutek ex tunc, a zatem z mocą wsteczną. Oznacza to, że nie można utożsamiać rozstrzygnięcia uchylającego zarządzenie z rozstrzygnięciem stwierdzającym jego nieważność w całości lub w części. Akt uchylony, w przeciwieństwie do tego, którego nieważność stwierdzono,​ stosuje się bowiem do sytuacji poprzedzającej jego uchylenie (II SA/Lu 211/13 - Wyrok WSA w Lublinie; II SA/Sz 338/13 - Wyrok WSA w Szczecinie). Uchylenie zarządzenia,​ w którym zawarto zaskarżony przepis, nie czyni bezprzedmiotowym postępowania. Uchylenie zarządzenia wywołuje bowiem skutki prawne na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że od daty, w której to zarządzenie weszło do obrotu prawnego do dnia jego uchylenia, wywoływało ono skutki prawne. Z kolei stwierdzenie nieważności zarządzenia wójta w całości lub w części wywołuje skutek ex tunc, a zatem z mocą wsteczną. Oznacza to, że nie można utożsamiać rozstrzygnięcia uchylającego zarządzenie z rozstrzygnięciem stwierdzającym jego nieważność w całości lub w części. Akt uchylony, w przeciwieństwie do tego, którego nieważność stwierdzono,​ stosuje się bowiem do sytuacji poprzedzającej jego uchylenie (II SA/Lu 211/13 - Wyrok WSA w Lublinie; II SA/Sz 338/13 - Wyrok WSA w Szczecinie).
 +====== Właściwość ======
 +Należy podkreślić,​ że ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje ​ obowiązku przekazywania organom nadzoru zarządzeń wójtów (burmistrzów, ​ prezydentów miast), uprawnia jednak do sprawowania nad nimi nadzoru ​ prawnego i zaskarżenia zarządzeń działając na podstawie art. 93 ust. 1 w związku z art. 94 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594).
 +
 +
 +Rzecznik Praw Obywatelskich jest uprawniony stosownie do art. 14 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (II SA/Kr 821/13 - Postanowienie WSA w Krakowie).
 +
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
dip/zarzadzenia.txt · ostatnio zmienione: 2013/12/24 04:21 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0