Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

dip:poradnik [2013/08/15 02:57]
naczelnik utworzono
dip:poradnik [2013/08/15 02:59] (aktualna)
naczelnik
Linia 15: Linia 15:
  
 Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień,​ opinii i ocen przez nie dokonywanych,​ niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej, związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych,​ jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części ich dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od nich. (II SAB/Wa 28/08 - Wyrok WSA w Warszawie) Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień,​ opinii i ocen przez nie dokonywanych,​ niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej, związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych,​ jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części ich dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od nich. (II SAB/Wa 28/08 - Wyrok WSA w Warszawie)
 +======O co można wnioskować?​======
 +===== Przykłady informacji publicznych =====
 +1. Faktury opłacone ze środków publicznych
 +Tu możesz obejrzeć jak z fakurami gminnego geodety zapoznawał się Strażnik Praw Obywatelskich w Gminie Szerzyny
 +
 +A tu możesz zapoznać się z różymi wyrokami sądów w sprawie faktur i perypetiami naszego Stowarzyszenia przy staraniach o dostęp do takich dokumentów.
 +
 +Możesz też zapoznać się z sprawą związaną z Lubuskim Urządem Wojewódzkim (korespondencja,​ dane), gdzie uzyskano umowy, faktury i protokoły zdawczo-odbiorcze w związku z nieprawidłowościami ostatecznie naprawionymi.
 +2. Listy obecności z zebrania wiejskiego
 +
 +Tu możesz przeczytać o staraniach naszego Stowarzyszenia o dostęp do list obecności na zebraniu wiejskim na drodze sądowej i o precedensowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. ​
 +3. Umowy cywilno-prawne zawierane przez organy władzy publicznej z osobami fizycznymi
 +
 +Dodatkowo warto przeczytać przygotowaną przez nasze Stowarzyszenie opinię przyjaciela sądu na temat jawności umów.
 +4. Treść zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.
 +5. Ewidencja wniosków o informację złożonych do instytucji publicznej
 +6. Informacje statystyczne dotyczące przestępstw z art. 23 u.d.i.p. (korespondencja,​ dane) lub art. 269b Kodeksu Karnego (korespondencja,​ dane)
 +7. Wykaz jednostek podległych np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego (korespondencja,​ dane)
 +8. Dokumenty znajdujące się w aktach stron - pisma stron (tu: odwołania),​ decyzje ​ (korespondencja,​ dane)
 +
 +I wiele innych informacji, których potrzebujesz w życiu codziennym (a władze publiczne są w ich posiadaniu) lub w życiu publicznym.
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
dip/poradnik.txt · ostatnio zmienione: 2013/08/15 02:59 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0