Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
dip:bip [2013/08/15 04:39]
naczelnik
dip:bip [2014/01/17 02:50]
naczelnik
Linia 1: Linia 1:
 +  * Ustawa o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe; informacja o ślubowaniu),​
 +  * Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (m. in. gminne programy ochrony środowiska;​ raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska),​
 +  * Ustawa o pracownikach samorządowych (ogłoszenia o naborze; informacje o wynikach do 3 m-c),
 +  * Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (do 30 kwietnia sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni; oferta realizacji zadania publicznego do 7 dni od otrzymania; ogłoszenia o konkursach)
 +
 ====== ​ Ustawa o dostępie do informacji publicznej; Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.) ====== ====== ​ Ustawa o dostępie do informacji publicznej; Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.) ======
  
Linia 183: Linia 188:
 > 4) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym. > 4) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym.
 > 4. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy nie podlega ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego. > 4. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy nie podlega ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego.
 +====== Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 nr 209 poz. 1243 z późn. zm.) ======
  
 +> Art. 9. 1. Organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się.
 +> 2. Za usługę, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć w szczególności wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się.
 +> 3. Organ administracji publicznej jest zobowiązany do upowszechnienia informacji o usłudze, o której mowa w ust. 2.
 +> 4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, jest realizowany w sposób powszechnie przyjęty, w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych organu administracji publicznej i w miejscach publicznie dostępnych w tym organie.
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
dip/bip.txt · ostatnio zmienione: 2014/01/17 02:50 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0