założenia racjonalnego prawodawcy wynika zakaz wykładni przepisów prawa zakładający, że pewne ich elementy są zbędne (zakaz wykładni per non est).

wyrok WSA w Warszawie z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Wa 140/15 Zakaz wykładni synonimicznej - różnym zwrotom nie należy nadawać tego samego znaczenie np. funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną. Jedną z zasad wykładni jest nakaz przyjęcia racjonalności ustawodawczej. Zakaz wykładni homonimicznej - tym samym zwrotom nie należy nadawać różnych znaczeń. Zakaz wykładni per non est - nie wolno przepisów prawnych interpretować tak, aby pewne ich fragmenty okazywały się zbędne. Dyrektywa lege non distinquete - tam gdzie rozróżnień nie wprowadza ustawodawca takowych rozróżnień nie można także czynić interpretatorowi art. 45 konstytucji.

racjonalnosc.txt · ostatnio zmienione: 2015/06/14 17:04 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0