Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
it:xades [2013/08/28 02:58]
naczelnik utworzono
— (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
-Przykładowy podgląd pliku xades jest [[it:xades:pretty|dostępny]]. 
  
-TODO: Weryfikacja pliku dołączonego do podpisu. 
-====== Odtwórcze ====== 
- 
-Instalacja xmlsec1: <code bash>apt-get instal xmlsec1</code> 
-Weryfikowanie podpisu: <code bash>xmlsec1 --verify aa.xades</code> 
-Przykładowy wynik: <code bash>$ xmlsec1 --verify aa.xades  
-OK 
-SignedInfo References (ok/all): 2/2 
-Manifests References (ok/all): 0/0</code> 
- 
-====== Twórcze ====== 
-Generowanie certyfikatu samopodpisanego <code bash>$ openssl req -x509 -nodes -days 365 -subj '/2.5.4.16=0-\0C\1BAl. Tadeusza Kościuszki 83\0C\0E90-436 Łódź, CN=Teresa Sińska, 2.5.4.5=PESEL: 50012704960, 2.5.4.42=Teresa, 2.5.4.4=Sińska, OU=Izba Skarbowa w Łodzi, O=Izba Skarbowa w Łodzi, L=Łódź, ST=Łódzkie, C=PL' -newkey rsa:1024 -keyout mycert.pem -out mycert.pem 
-Generating a 1024 bit RSA private key 
-...++++++ 
-.............................++++++ 
-unable to write 'random state' 
-writing new private key to 'mycert.pem' 
------ 
-</code> 
it/xades.1377651517.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/08/28 02:58 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0