Dwa proste kroki:
1. Uruchamiasz właściwy system.
2.
sudo apt-get install rtmpdump
sudo iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 1935 -j REDIRECT
rtmpsrv


Uruchamiasz odtwarzanie.
W konsoli otrzymujesz np.

rtmpdump -r "rtmp://fl1.c80267.cdn.qbrick.com/80267/_definst_" -a "80267/_definst_" -f "LNX 11,2,202,297" -W "http://presenter.qbrick.com/Components/VideoPlayerApp.swf" -p "http://presenter.qbrick.com/" -y "mp4:MAC/CZ3" > -o CZ3.flv


Następnie:

sudo iptables -t nat -D OUTPUT -p tcp --dport 1935 -j REDIRECT


i wykonujesz otrzymane polecenie.
Następnie

sudo apt-get install libav-tools
avconv -i CZ3.flv CZ3.avi

https://www.facebook.com/piotr.vagla.waglowski/posts/615675665131093 ~~DISCUSSION~~

it/rtmp-to-avi.txt · ostatnio zmienione: 2013/08/24 22:44 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0