To jest stara wersja strony!


Jeżeli chcesz uprawnień do edycji - feel free to contact me.

Treść

Akty

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn.zm.; dalej: KPA)

ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.)

start.1378069608.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/09/01 23:06 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0