Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
start [2013/07/11 13:01]
naczelnik [Akty]
start [2013/10/22 20:46] (aktualna)
naczelnik
Linia 1: Linia 1:
 +Jeżeli chcesz uprawnień do edycji - feel free to contact me. 
 +====== Kontakt ======
 +Adam Dobrawy - [[[email protected]]]
 ====== Treść ====== ====== Treść ======
  
-{{indexmenu>..#2|js}}+{{indexmenu>:|js}}
  
 ====== Akty ====== ====== Akty ======
-ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn.zm.; dalej: KPA) +  * ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn.zm.; dalej: KPA) 
-ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.)+  ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.
 +  * rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 nr 10 poz. 68)
 ~~NOCACHE~~  ~~NOCACHE~~ 
start.1373540496.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/07/11 13:01 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0