To jest stara wersja strony!


założenia racjonalnego prawodawcy wynika zakaz wykładni przepisów prawa zakładający, że pewne ich elementy są zbędne (zakaz wykładni per non est).

wyrok WSA w Warszawie z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Wa 140/15

racjonalnosc.1434292871.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/06/14 16:41 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0