<?php 
 
$text = 'Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie pod adres zarzadzenia-{{rand:1}}@audyt25.jawnosc.tk: 
- kopii treści zarządzeń Wójta z dnia {{date:-14days}} do dnia {{date:-7d}}.
 
Z wyrazami szacunku,
Adam Dobrawy';
 
 
print preg_replace_callback('[\{\{(.+?)\}\}]is', function($matches){
  $part=explode(":",$matches[1]);
  switch($part[0]){
    case 'date':
      if(!isset($part[1])){
        $part[1] = 'now';
      };
      if(!isset($part[2])){
        $part[2]='d-m-y';
      };
      return date_modify(date_create('now'),$part[1])->format($part[2]);
    case 'rand':
      if(!isset($part[1])){
        $part[1]=0;
      };
      if(!isset($part[2])){
        $part[2]=getrandmax();
      }
      return rand($part[1],$part[2]);
    default:
      return '{{'.$matches[0].'}}';
  };
},$text);
$ php aa.php 
Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie pod adres zarzadzenia-169033929@audyt25.jawnosc.tk: 
- kopii treści zarządzeń Wójta z dnia 16-08-13 do dnia 30-08-13.
 
Z wyrazami szacunku,
Adam Dobrawy

~~DISCUSSION~~

it/recurring-email.txt · ostatnio zmienione: 2013/08/31 16:42 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0