Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
dip:wnioski:prokuratura [2013/08/10 15:18]
naczelnik
dip:wnioski:prokuratura [2013/08/11 04:30] (aktualna)
naczelnik [Pouczenie]
Linia 29: Linia 29:
   - Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowią, że realizacja prawa do informacji publicznej w przewidzianych ustawą formach ((II SAB/Wa 104/11 - Wyrok WSA w Warszawie)) jest uzależniona od jednoczesnego, kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek ((II SA/Bk 852/12 - Wyrok WSA w Białymstoku; II SAB/Wa 477/12 - Wyrok WSA w Warszawie)). Po pierwsze: przedmiotem żądania informacji musi być informacja publiczna w rozumieniu art. 1 oraz art. 3 ust. 2 z uwzględnieniem interpretacji rozszerzającej wynikającej z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP; po drugie: adresatem żądania udostępnienia informacji publicznej, na zasadach tej ustawy, mogą być wyłącznie podmioty zobowiązane zgodnie z art. 4, po trzecie: według art. 4 ust. 3 obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.   - Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowią, że realizacja prawa do informacji publicznej w przewidzianych ustawą formach ((II SAB/Wa 104/11 - Wyrok WSA w Warszawie)) jest uzależniona od jednoczesnego, kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek ((II SA/Bk 852/12 - Wyrok WSA w Białymstoku; II SAB/Wa 477/12 - Wyrok WSA w Warszawie)). Po pierwsze: przedmiotem żądania informacji musi być informacja publiczna w rozumieniu art. 1 oraz art. 3 ust. 2 z uwzględnieniem interpretacji rozszerzającej wynikającej z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP; po drugie: adresatem żądania udostępnienia informacji publicznej, na zasadach tej ustawy, mogą być wyłącznie podmioty zobowiązane zgodnie z art. 4, po trzecie: według art. 4 ust. 3 obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.
     - Należy wskazać, że doktryna oraz orzecznictwo sądowe, w oparciu o ogólną formułę ustawy, a także konstytucyjną konstrukcję prawa do informacji zawartą w art. 61 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej, przyjmuje szerokie rozumienie pojęcia "informacja publiczna" i odnosi się do wszelkich spraw publicznych również wówczas, gdy wiadomość nie została wytworzona przez podmioty publiczne, a jedynie odnosi się do nich ((por.: M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 28)). Uwzględniając powyższe przyjdzie stwierdzić, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym, jak również treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do tych podmiotów, związanych z nimi osób bądź w jakikolwiek sposób ich dotyczących ((por. wyroki NSA - z dnia 30 października 2002 r., sygn. akt II SA 181/02 i II SA 2036-2037/02 oraz z dnia 20 października 2002 r., sygn. akt II SA 1956/02, IV SAB/Gl 63/12 - Wyrok WSA w Gliwicach)), a dla traktowania danej informacji jako informacji publicznej decydujące jest nie samo jej wytworzenie, lecz fakt, że **została pozyskana i przetworzona w celu realizacji zadań publicznych** ((por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2011r., sygn. akt l OSK 638/11,  II SAB/Kr 73/13 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Kr 73/13 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Kr 38/13 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Kr 180/12 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Wa 451/12 - Wyrok WSA w Warszawie; II SAB/Kr 140/12 - Wyrok WSA w Krakowie; I OSK 2437/12 - Postanowienie NSA; II SAB/Op 34/12 - Wyrok WSA w Opolu; II SAB/Gd 36/12 - Wyrok WSA w Gdańsku; II SAB/Gd 37/12 - Wyrok WSA w Gdańsku; II SAB/Wa 136/12 - Wyrok WSA w Warszawie; II SAB/Kr 131/11 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Kr 50/12 - Wyrok WSA w Krakowie)), a bez znaczenia pozostaje fakt czy dokument ma charakter "wewnętrzny", czy "roboczy" ((I OSK 1550/11 - Wyrok NSA, II SAB/Go 10/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp., II SAB/Ke 14/13 - Wyrok WSA w Kielcach)).     - Należy wskazać, że doktryna oraz orzecznictwo sądowe, w oparciu o ogólną formułę ustawy, a także konstytucyjną konstrukcję prawa do informacji zawartą w art. 61 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej, przyjmuje szerokie rozumienie pojęcia "informacja publiczna" i odnosi się do wszelkich spraw publicznych również wówczas, gdy wiadomość nie została wytworzona przez podmioty publiczne, a jedynie odnosi się do nich ((por.: M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 28)). Uwzględniając powyższe przyjdzie stwierdzić, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym, jak również treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do tych podmiotów, związanych z nimi osób bądź w jakikolwiek sposób ich dotyczących ((por. wyroki NSA - z dnia 30 października 2002 r., sygn. akt II SA 181/02 i II SA 2036-2037/02 oraz z dnia 20 października 2002 r., sygn. akt II SA 1956/02, IV SAB/Gl 63/12 - Wyrok WSA w Gliwicach)), a dla traktowania danej informacji jako informacji publicznej decydujące jest nie samo jej wytworzenie, lecz fakt, że **została pozyskana i przetworzona w celu realizacji zadań publicznych** ((por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2011r., sygn. akt l OSK 638/11,  II SAB/Kr 73/13 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Kr 73/13 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Kr 38/13 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Kr 180/12 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Wa 451/12 - Wyrok WSA w Warszawie; II SAB/Kr 140/12 - Wyrok WSA w Krakowie; I OSK 2437/12 - Postanowienie NSA; II SAB/Op 34/12 - Wyrok WSA w Opolu; II SAB/Gd 36/12 - Wyrok WSA w Gdańsku; II SAB/Gd 37/12 - Wyrok WSA w Gdańsku; II SAB/Wa 136/12 - Wyrok WSA w Warszawie; II SAB/Kr 131/11 - Wyrok WSA w Krakowie; II SAB/Kr 50/12 - Wyrok WSA w Krakowie)), a bez znaczenia pozostaje fakt czy dokument ma charakter "wewnętrzny", czy "roboczy" ((I OSK 1550/11 - Wyrok NSA, II SAB/Go 10/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp., II SAB/Ke 14/13 - Wyrok WSA w Kielcach)).
-    - Zgodnie z szeroko przyjętym prokuratur  +    - Prokuratura bez wątpienia jest podmiotem zaliczającym się do podmiotów wymienionych w w art. 4 ust. 1 u.d.i.p., a więc została został spełniony zakres podmiotowy ustawy. 
 +    - Podmiot dysponuje stosownymi danymi z względu na upłynięcie terminu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 poz. 591 z późn.zm.)
dip/wnioski/prokuratura.txt · ostatnio zmienione: 2013/08/11 04:30 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0