Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
dip:uniki:podpis_elektroniczny [2017/08/28 03:37]
naczelnik [Art. 175 [Zasady przyznawania świadczeń]]
dip:uniki:podpis_elektroniczny [2017/09/05 21:21]
naczelnik
Linia 3: Linia 3:
   * II SAB/Wa 29/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-14 - przeciw   * II SAB/Wa 29/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-14 - przeciw
   * II SA/Wa 1128/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-24 - przeciw   * II SA/Wa 1128/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-24 - przeciw
 +
 +====== Podpis kwalifikowany - definicja ======
 +
 +Poprzez podpis elektroniczny w tej wiadomości rozumiem bezpieczny podpis kwalifikowany odpowiadający wymogom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS), art. 20a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), złożonym w okresie ważności certyfikatu.
  
 ====== Wniosek stypendialny ====== ====== Wniosek stypendialny ======
dip/uniki/podpis_elektroniczny.txt · ostatnio zmienione: 2017/09/05 21:21 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0