Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
dip:uniki:old-long [2014/05/24 01:02]
naczelnik [Wniesienie skargi na bezczynność]
dip:uniki:old-long [2014/09/19 17:19] (aktualna)
naczelnik [Skarga na bezczynność a metaforyczność]
Linia 142: Linia 142:
 Przy rozpatrywaniu skargi Sąd winien najpierw zdecydować o dopuszczalności skargi - czy wniosek dotyczył informacji publicznej i skierowany został do organu zobowiązanego do jej udostępnienia. Dopiero po stwierdzeniu tych przesłanek sąd może przejść do drugiego etapu kontroli – rozstrzygnięcia czy w sprawie występuje bezczynność ((wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 listopada 2012 r., IV SAB/Gl 122/12, LEX nr 1229952)). Przy rozpatrywaniu skargi Sąd winien najpierw zdecydować o dopuszczalności skargi - czy wniosek dotyczył informacji publicznej i skierowany został do organu zobowiązanego do jej udostępnienia. Dopiero po stwierdzeniu tych przesłanek sąd może przejść do drugiego etapu kontroli – rozstrzygnięcia czy w sprawie występuje bezczynność ((wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 listopada 2012 r., IV SAB/Gl 122/12, LEX nr 1229952)).
 ===== Skarga na bezczynność a metaforyczność ===== ===== Skarga na bezczynność a metaforyczność =====
-Wobec faktu, że istota i charakter sprawy ze skargi na bezczynność organu ogranicza możliwości formułowania przez sąd administracyjny wiążącej oceny prawnej jedynie do okoliczności związanych z samą bezczynnością i usunięcia stanu jej trwania, wyrok uwzględniający skargę na bezczynność nie może dotyczyć kwestii mających wpływ na merytoryczną treść przyszłego aktu lub czynności. Sąd administracyjny I instancji nie może więc nakazać organowi wydania decyzji, postanowienia,​ innego aktu lub podjęcia czynności o określonej treści.+W postępowaniu wywołanym skargą na bezczynność kognicja sądu administracyjnego ogranicza się do badania, czy organ miał wynikający z przepisów prawa obowiązek wydania aktu lub czynności i czy dokonał tego w zakreślonym przez ustawodawcę terminie. W postępowaniu tym sąd nie bada sprawy pod kątem merytorycznym i nie ocenia przyczyn niepodjęcia czynności lub aktu przez organ, do których podjęcia był on zobowiązany na mocy odpowiednich przepisów prawa materialnego (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 04 września 2014 roku w sprawie sygn. akt. IV SAB/Po 42/​14). ​Wobec faktu, że istota i charakter sprawy ze skargi na bezczynność organu ogranicza możliwości formułowania przez sąd administracyjny wiążącej oceny prawnej jedynie do okoliczności związanych z samą bezczynnością i usunięcia stanu jej trwania, wyrok uwzględniający skargę na bezczynność nie może dotyczyć kwestii mających wpływ na merytoryczną treść przyszłego aktu lub czynności. Sąd administracyjny I instancji nie może więc nakazać organowi wydania decyzji, postanowienia,​ innego aktu lub podjęcia czynności o określonej treści.
 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2013 r. II GSK 2172/11 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2013 r. II GSK 2172/11
 ===== Krótko ===== ===== Krótko =====
dip/uniki/old-long.txt · ostatnio zmienione: 2014/09/19 17:19 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0