Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
dip:statutu-i-akty-generalne [2016/04/16 10:55]
naczelnik
dip:statutu-i-akty-generalne [2016/04/16 11:27] (aktualna)
naczelnik
Linia 1: Linia 1:
-====== Gminy ======+====== Gminy, Powiaty ======
 ===== Uchwały ===== ===== Uchwały =====
   * Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 1999 r. PR 0915/94/99 - http://files.jawne.info.pl/private_html/2016_04_9bb807d004d139f2f5b2ef05ca6af37a19acd048   * Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 1999 r. PR 0915/94/99 - http://files.jawne.info.pl/private_html/2016_04_9bb807d004d139f2f5b2ef05ca6af37a19acd048
   * rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.4.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 lutego 2014 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 16/08 Burmistrza Miasta Rabka – Zdrój z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie: wysokości opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej (sygn. akt II SA/Kr 526/14).   * rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.4.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 lutego 2014 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 16/08 Burmistrza Miasta Rabka – Zdrój z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie: wysokości opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej (sygn. akt II SA/Kr 526/14).
     * wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Kr 526/14 ( http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0B658010CC )     * wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Kr 526/14 ( http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0B658010CC )
- 
 ===== Statuty ===== ===== Statuty =====
 +==== Milanówek ====
 +  * uchwała Nr 390/XXXII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Milanówka - http://bip.milanowek.pl/1718,0
 +    * rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 30 grudnia 2013 roku znak Nr LEX -I.4131.151.2013.MK - http://files.jawne.info.pl/private_html/2016_04_07d79a65a1612d954275c1d842e21c8410650b51
 +  * zarządzenie Burmistrza Miasta Milanówka nr 41/VI/2012 z dnia 20.03.2012 r. dotyczące opłat za udostępnienie informacji publicznej
 +Historia: http://files.jawne.info.pl/private_html/2016_04_2041f372ba14b8b4f6a24567f343975b45975a64
 +==== Gostyń ====
 +  * Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 6 marca 2014 r., nr KN-I.4131.1.79.2014.22
 ===== Zarządzenia ===== ===== Zarządzenia =====
 +  * zarządzenie nr 209/09/IP Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 2 listopada 2009 roku w sprawie wdrożenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
 +  * Zarządzenia Wójta Gminy Sadki nr 1/K/2013 w sprawie zasad udzielania informacji publicznej na wniosek oraz zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Sadki.
 +  * zarządzenie Wójta Gminy Mała Wieś nr 216/53/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku
 +    * pismo Rzecznika Praw Obywatelskich znak I.6060.30.2014.KM z dnia 17 marca 2014 roku http://files.jawne.info.pl/public_html/2016/04/16_11:00:13
 +  * wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Wa 1563/11 - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5DB0CE0F99
 +  * wyrok WSA w Łodzi z dnia 05 października 2012 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Łd 824/12 - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1A1124DFC2
 +  * Zarządzenia Wójta Gminy Sadki nr 1/K/2013 w sprawie zasad udzielania informacji publicznej na wniosek oraz zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Sadki. - http://files.jawne.info.pl/private_html/2016_04_3e4cff96ea138a16fa58b6d6401e51a62a18c509
 ==== Prezydent Miasta Zawiercie ==== ==== Prezydent Miasta Zawiercie ====
   * Zarządzenie Prezydenta Miasta Zawiercie Nr 1114/13 w sprawie ustalenia opłat za udostępnianie informacji publicznej - http://files.jawne.info.pl/private_html/2016_04_182340c45ab62a99f89e4150638034a28b5fee46   * Zarządzenie Prezydenta Miasta Zawiercie Nr 1114/13 w sprawie ustalenia opłat za udostępnianie informacji publicznej - http://files.jawne.info.pl/private_html/2016_04_182340c45ab62a99f89e4150638034a28b5fee46
dip/statutu-i-akty-generalne.1460796940.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/04/16 10:55 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0