Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
dip:faq [2017/08/17 09:51]
naczelnik usunięto
— (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
-====== Prawo do informacji ====== 
  
-===== Czy X to informacja publiczna? ===== 
-Czy ten dokument znajduje się w instytucji z powodu realizacji zadań publicznych lub dotyczy gospodarowania środkami publicznymi?​ Jeżeli tak, to jest informacja publiczna. Nie oznacza, że taki dokument należy Tobie  
-udostępnić. Konieczne jest wyważenie innych praw np. prawa do prywatności. ​ To jednak oznacza tylko, że urząd ma wydać decyzje odmowną w sprawie informacji publicznej, ale to wciąż jest informacja publiczna. ​ 
-===== Czy wniosek o informacje publiczną może być anonimowy? ===== 
-W mojej ocenie wniosek o informacje publiczną może być anonimowy. Sam w większości takie wnioski składam w 90% (stan na dzień 10 sierpnia 2017 roku). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy organ chce nałożyć opłatę lub formalnie odmówić, a wtedy może wezwać do podania imienia i nazwiska, ale musi czytelnie przedstawić swój zamiar. W sytuacji wezwania do podpisania wniosku odmawiam, argumentuje i wyznaczam własny termin na odpowiedź. Po tym terminie idę do sądu i wygrywam (przykładowo wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1808/14 i wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 655/16). Możesz użyć przeklejki z sekcji [[dip:​uniki#​dane_osobowe_wnioskodawcy|uniki]] w argumentacji. 
- 
- 
-====== Sąd ====== 
-===== Czy za napisanie uzasadnienia jest pobierana opłata? ===== 
-Jeżeli wygrałeś - gratis. Jeżeli przegrałeś - 100zł. 
-===== Dlaczego raz 100zł za skargę, a raz 200zł za skargę? ===== 
-Na etapie wojewódzkiego sądu administracyjnego skarga na decyzje odmowną w sprawach o dostęp do informacji publicznej to 200zł, a skarga na bezczynność (brak odpowiedzi, odpowiedź niepełna, odpowiedź wymijająca) to 200 zł.  
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0