Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

dip:etpc [2016/01/21 22:20]
naczelnik utworzono
dip:etpc [2016/01/21 22:21]
naczelnik
Linia 1: Linia 1:
-  * Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes p. Austrii, skarga nr 39534/07, wyrok z 28 listopada 2013 r. [NSA] /art. 10 Konwencji – zarzut dotyczący odmowy władz regionalnych przekazania kopii decyzji administracyjnych stowarzyszeniu,​ które chciało przeanalizować skutki przeniesień własności,​ naruszenie/+  * Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes p. Austrii, skarga nr 39534/07, wyrok z 28 listopada 2013 r. [NSA] /art. 10 Konwencji – zarzut dotyczący odmowy władz regionalnych przekazania kopii decyzji administracyjnych stowarzyszeniu,​ które chciało przeanalizować skutki przeniesień własności,​ naruszenie/ ​http://​www.nsa.gov.pl/​download.php?​id=74
   * Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14 lipca 2009 r., skarga nr 37374/05. Wyrok przetłumaczony na język polski dostępny jest pod adresem: http://​informacjapubliczna.org.pl/​wwwdane/​files/​wyrok_sprawaTASZ.doc   * Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14 lipca 2009 r., skarga nr 37374/05. Wyrok przetłumaczony na język polski dostępny jest pod adresem: http://​informacjapubliczna.org.pl/​wwwdane/​files/​wyrok_sprawaTASZ.doc
   * Młodzieżowa Inicjatywa przeciwko Serbii: http://​informacjapubliczna.org.pl/​11,​873,​dostep_do_informacji_jako_prawo_czlowieka_kolejny__wyrok_europejskiego_trybunalu_praw_czlowieka.html   * Młodzieżowa Inicjatywa przeciwko Serbii: http://​informacjapubliczna.org.pl/​11,​873,​dostep_do_informacji_jako_prawo_czlowieka_kolejny__wyrok_europejskiego_trybunalu_praw_czlowieka.html
    
dip/etpc.txt · ostatnio zmienione: 2016/01/21 22:21 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0