Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
dip:bip [2013/10/12 23:47]
naczelnik
dip:bip [2014/01/17 02:50] (aktualna)
naczelnik
Linia 1: Linia 1:
 +  * Ustawa o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe; informacja o ślubowaniu),​
 +  * Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (m. in. gminne programy ochrony środowiska;​ raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska),​
 +  * Ustawa o pracownikach samorządowych (ogłoszenia o naborze; informacje o wynikach do 3 m-c),
 +  * Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (do 30 kwietnia sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni; oferta realizacji zadania publicznego do 7 dni od otrzymania; ogłoszenia o konkursach)
 +
 ====== ​ Ustawa o dostępie do informacji publicznej; Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.) ====== ====== ​ Ustawa o dostępie do informacji publicznej; Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.) ======
  
dip/bip.txt · ostatnio zmienione: 2014/01/17 02:50 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0