Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
dip:1001-tez [2013/09/09 22:06]
naczelnik
dip:1001-tez [2013/09/09 22:17] (aktualna)
naczelnik
Linia 1: Linia 1:
-  - W przypadku informacji udostępnionej w BIP organ nie ma obowiązku udzielania zawartej w nim informacji w inny sposób (I OSK 416/08 - wyrok NSA ). +  - W przypadku informacji udostępnionej w BIP organ nie ma obowiązku udzielania zawartej w nim informacji w inny sposób (I OSK 416/08 - wyrok NSA). 
-  - Nie zmienia charakteru informacji publicznej z prostej na przetworzoną konieczność usunięcia z dokumentu pewnych jego elementów ze względu na wymogi ochrony danych osobowych lub inne ograniczenia prawa do uzyskiwania informacji publicznej, gdyż jest to po prostu realizacja obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 2 ustawy, a tak zwana „anonimizacja” dokumentu, polegająca na wykreśleniu z niego niektórych elementów formalnych nie jest przetworzeniem informacji, zaś dokument w ten sposób przygotowany do ujawnienia jest informacją publiczną nieprzetworzoną,​ która powinna być ujawniona bez żadnych dodatkowych warunków. (I OSK 977/11 - Wyrok NSA).+  - Nie zmienia charakteru informacji publicznej z prostej na przetworzoną konieczność usunięcia z dokumentu pewnych jego elementów ze względu na wymogi ochrony danych osobowych lub inne ograniczenia prawa do uzyskiwania informacji publicznej, gdyż jest to po prostu realizacja obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 2 ustawy, a tak zwana „anonimizacja” dokumentu, polegająca na wykreśleniu z niego niektórych elementów formalnych nie jest przetworzeniem informacji, zaś dokument w ten sposób przygotowany do ujawnienia jest informacją publiczną nieprzetworzoną,​ która powinna być ujawniona bez żadnych dodatkowych warunków. (I OSK 977/​11 ​- Wyrok NSA). Podobnie orzekł NSA w wyroku sygn.I OSK 1015/12, gdzie stwierdził,​ że nie jest to czynność mechaniczna sprowadzająca się do automatycznego usuwania danych. 
 +  - Informacja przetworzona to taka informacja, która została przygotowana "​specjalnie"​ dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie dysponuje na dzień złożenia wniosku gotową informacją,​ a jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej i dokonania złożonych działań myślowych. Wymaga podjęcia przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji działania o charakterze intelektualnym w odniesieniu do zbioru informacji, który jest w jego posiadaniu i nadania skutkom tego działania cech informacji (por. H. lzdebski, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2001 r., s. 31; R. Stefanicki, Ustawa o dostępie do informacji publicznej - Wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa sądowego, "​Państwo i Prawo" 2004 r. nr 2 s. 97, I OSK 1015/​12 ​- Wyrok NSA).
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
dip/1001-tez.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/09 22:17 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0