To jest stara wersja strony!


  1. W przypadku informacji udostępnionej w BIP organ nie ma obowiązku udzielania zawartej w nim informacji w inny sposób (I OSK 416/08 - wyrok NSA ).
  2. Nie zmienia charakteru informacji publicznej z prostej na przetworzoną konieczność usunięcia z dokumentu pewnych jego elementów ze względu na wymogi ochrony danych osobowych lub inne ograniczenia prawa do uzyskiwania informacji publicznej, gdyż jest to po prostu realizacja obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 2 ustawy, a tak zwana „anonimizacja” dokumentu, polegająca na wykreśleniu z niego niektórych elementów formalnych nie jest przetworzeniem informacji, zaś dokument w ten sposób przygotowany do ujawnienia jest informacją publiczną nieprzetworzoną, która powinna być ujawniona bez żadnych dodatkowych warunków. (I OSK 977/11 - Wyrok NSA).

~~DISCUSSION~~

dip/1001-tez.1378757160.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/09/09 22:06 przez naczelnik
Public Domain
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0